MARE
Iznajmljivanje apartmana i soba
Zagreb, �irokobri�ka 29
Tel/Fax:
00385-1-3631-191

Ured: Prugina 14
Tel/Fax:
00385-1-3028-405
GSM:
00385-98-1881-098
00385-98-383-359

E-mail:
mare.informations@gmail.com